W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1 poziom referencyjny
REJESTRACJA BEZ SKIEROWANIA

Konsultacje / Psychoterapia

Dla kogo?

dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz
kształcący się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia,
ich rodziny lub opiekunowie prawni.
Udzielamy konsultacji psychoedukacyjnych grupowych lub indywidualnych dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników lub innych osób stanowiących wsparcie społeczne osoby objętej pomocą psychologiczną.
Psychologus - Dla Kogo OPT

Zakres świadczeń

Konsultacja psychologiczna
Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia rodzinna
Psychoterapia grupowa
Sesja wsparcia psychospołecznego
Wizyta, porada domowa lub środowiskowa
Psychologus - Zakres Swiadczen OPT

Po prostu zadzwoń!

+48 735 99 22 11

Konsultacje Online

Platforma ZOOM

Platforma wyspecjalizowana w obsłudze video i tele konferencji.
 Do zastosowania na komputerach, tabletach i smartfonach.
Psychologus ZOOM OPTInstrukcja instalacji

Gdzie nas znajdziesz?

PSYCHOLOGUS Poradnia Psychologiczna
dla Dzieci i Młodzieży

Ul. Długa 28a
51-180 Psary (koło Wrocławia)

Po prostu zadzwoń!

+48 735 99 22 11